Teamdag OCMW Knesselare in het Maldegemveld (dinsdag 14 november 2017)


Samen met je collega’s op stap gaan en samen een doe-opdracht uitvoeren. Zo ga je met de collega’s op een andere manier om dan tijdens de werkuren. Dit was het doel van de teambuilding-wandeling van het OCMW Knesselare. Deze missie werd in praktijk gebracht in het Maldegemveld. Afspraak was aan de Krakeelparking langs de Drongengoedweg. We vertrokken er iets voor negen uur. Tijdens de wandeling werden op enkele plaatsen de verschillende deelaspecten van het natuurbeheer toegelicht zoals:

waarom naaldhoutbestanden kappen naar heide en eikenberkenbos?
wat zijn plagwerken?
welke planten en dieren komen er in de heide en open bos voor?
hoe wordt de heide onderhouden?
welke grazers kan men er zien?
waar planten we bos aan en waarom?
wat en waar zijn de waterbergingsbekkens?

Als doe-opdracht werden er verschillende jonge dennen en berken geknipt op enkele rabatten, met de snoeischaar en met veel enthousiasme. Zo wordt de jonge heide terug vrij gemaakt en verbost ze niet.
Het samen werken, naar elkaar luisteren, met mekaar wandelen en genieten van de natuur is dus een goede formule om elkaar beter te leren kennen. Het was een geslaagde wandeling en een “Win for Nature”.
Dank aan de mensen van OCMW Knesselare voor het gezelschap en het knipwerk.

Logo Sociaal HuisLogo_knesselare


IMG_3848 IMG_3849
IMG_3850 IMG_3855
IMG_3859 IMG_3860
IMG_3861 IMG_3863
IMG_3864