Samen werken aan de terugkeer van Erica en het groentje (zaterdag 30 september 2017)


Het was me een drukte ’s morgens aan de loods. Vijftiental vrijwilligers waren al vroeg op post aan de loods. Eerst nog een goeie tas koffie drinken om er dan in te kunnen vliegen.
Op het programma staan maaiwerk en het knippen van jonge berken en dennen in de heide. Materiaal wordt opgeladen en ter plaatse gebracht door Johan en Frank.
Een kleine ploeg vertrekt richting noordelijk deel om er enkele wandelpaden te maaien, de andere grotere ploeg vrijwilligers vertrekt richting Drongengoedweg. Daar bloeide de heide prachtig in augustus en september. Maar we merken er echter ook veel jonge opschietende berken en dennetjes op. Door deze boompjes nu te knippen zorgen we ervoor dat het landschap open blijft en dat de heide er niet verbost. Zo was het vroeger ook. Men maaide er de heide voor strooisel of veevoer, men liet koeien en schapen grazen, men sprokkelde er hout of men gebruikte de jonge heide en berken voor het maken van bezems. Vele zeldzamere planten, vogels, vlinders en insecten profiteren van dit beheer. Ze vinden er een geschikt biotoop om te leven. Een bijzondere vlinder 'het groentje' is er ook terug na jarenlange afwezigheid. Omer, een vlinderspecialist die al jaren de populatie van het groentje in het Drongengoed opvolgt, vertelt ons dat dit vlindertje het laatst in grote aantallen is opgemerkt in 1997. Het vlindertje legt zijn eitjes op Erica tetralix of gewone dopheide en de rupsen leven hoofdzakelijk van de voedselrijke bloemen en zaaddozen. Het behoud van deze dopheide is dus heel belangrijk. Ook de aanwezigheid van jonge boompjes (spork, eik, wilg, berk) en braam aan de rand van perceel met het bos is nuttig voor de mannetjes om hun territorium te bezetten vanaf mei tot half juli. Daarnaast zijn zonnige bosranden en windluwe zones essentiëel om verdere kolonisatie te bevorderen.
Rond 12 uur vertrekken we terug naar de loods. Onderweg merken we enkele vliegenzammen op die één kring vormen, een heksenkring van paddestoelen die ontstaat uit één grote zwamvlok. Prachtig om dit te zien.
Er is heel goed gewerkt verricht: enkele wandelpaden en rond de kijkheuvel werd er gemaaid, vele jonge berken en dennen in de heide werden geknipt.
Na het wegbergen van het materiaal is er nog tijd voor nen koffie of nen jupiler in de loods of nen babbel.
Kortom, iedereen content maar ook heel blij dat het natuurbehoud in het Maldegemveld al meerdere jaren de goede richting uitgaat. Erica en het groentje zullen er zeker wel bij varen !…

groentje IMG_2861
IMG_3767 IMG_3780
IMG_3783 IMG_3785
IMG_3786 IMG_3789
IMG_3791 IMG_3793
IMG_3797 IMG_3801
PICT0001 PICT0005
PICT0006 PICT0008
PICT0014 PICT0016
PICT0018 PICT0021