Beheer boomgaard - Zegbroek (vrijdag 28 juli 2017)


Een oude boomgaard en één van de laatste ruigere plaatsen midden in het Zegbroek: zo willen we dit stukje natuurgebied van 2200 m², sinds 2016 in eigendom van Natuurpunt, ook houden. Een maaibeurt om planten als graslathyrus, moerasspirea, koninginnekruid, en diverse zegges was hier nu echter wel op zijn plaats. Zo willen we vermijden dat dit waardevolle weiland zou vervallen in een monotone ruigte van grote brandnetel en akkerdistel. Hopelijk kunnen we dit weiland in de toekomst hooien en het hooi aan de lokale runderen voeren. Maar vergis je niet: dit is en blijft een rust- en broedplaats voor onze fauna. Vogels als gekraagde roodstaart, bosrietzanger en grasmus vinden hier hun broedplaats. Reeën kunnen er ongestoord rusten, en hun jongen werpen en zogen. Een groot deel van het stukje zal dus voor de mens ondoordringbaar blijven. Natuurbehoud: het blijft geven en nemen, maar vooral genieten!

1_D600_DSC8518 1_D600_DSC8519
1_D600_DSC8520 1_D600_DSC8521
1_D600_DSC8522 1_D600_DSC8523
1_D600_DSC8524 1_D600_DSC8525
1_D600_DSC8526 1_D600_DSC8527
1_D600_DSC8528 1_D600_DSC8529
1_D600_DSC8531 1_D600_DSC8532
1_D600_DSC8533 1_D600_DSC8534
1_D600_DSC8535 1_D600_DSC8536