Rustbanken groeien niet… een vervolgverhaal (maandag 29 juli 2017)


Wie gemotiveerd is om de wandeling van 4 of 8,5 km te maken in ons natuurgebied kijkt al eens uit naar een rustbank… om even op adem te komen, maar soms is het ook gewoon een plekje om even “zittend te genieten”. Tot op heden hebben we nog te weinig van deze plekjes.
Afgelopen winter hebben we onveilige bomen geveld en deze werden onlangs verzaagd tot balken en planken. Een vrijwilliger stelde voor om een school te zoeken en even te polsen of zij het zien zitten om met dit hout rustbanken te maken.
Van ’t één kwam ’t ander en op 31 juli 2017 kwam meester Dries, van het Atheneum in Maldegem, het verzaagde hout bekijken en bespreken wat de mogelijkheden waren tot samenwerking. Wij leveren hout en de leerlingen maken rustbanken voor het natuurgebied. De start van een boeiend vervolgverhaal en misschien zegt iemand, vele jaren later, “ik weet wie die bank heeft helpen maken”.

PICT0017 PICT0019
PICT0021 PICT0023