Bestrijding Amerikaanse vogelkers 'de wortel moet eruit' (zaterdag 16 september 2017)


In het Maldegemveld wordt op verschillende geplande werkvoormiddagen met vele vrijwilligers heel wat werk verzet. Er vinden echter ook onaangekondigde beheermomenten plaats want er is werk genoeg te doen. Het is leuk en bovendien ontspannend en gezond.
Deze keer stond de bestrijding van Amerikaanse vogelkers (of bospest) en rododendron op het programma. De aanpak is eenvoudig: alle jonge scheuten van deze uitheemse planten uit de bosgrond halen; dus “den wortel moet eruit” is ons motto.
Deze aanpak is belangrijk daar anders de volgende jaren er terug jonge scheuten kunnen opschieten via zaad of wortelopslag wat extra werk oplevert. De bestrijding van deze ingevoerde planten is nodig, zoniet breiden ze zich makkelijk uit en overwoekeren ze onze bossen en dreven. Hierdoor verdringen ze onze inheemse bomen, struiken en planten.
Verschillende technieken worden toegepast door zeven vrijwilligers: kleintjes uittrekken met de hand, uitspitten met spade, ... een primeur: een vrijwilliger had op het internet een “bomentrekker” gezien en iets soortgelijks zelf nagemaakt. Via het hefboomprincipe kan een jonge boom, tot een diameter van 3 cm, met wortel makkelijk uitgetrokken worden. De bomentrekker is verstevigd om breuk te vermijden maar daardoor ook wat zwaarder geworden (7 kg). Dit is echter geen probleem: het luk wonderwel om grotere bospest met wortel uit de zachte bosgrond te trekken. De dikkere bomen worden niet uitgetrokken of omgezaagd maar geringd. Door het weghalen van de bast wordt de sapstroom dan onderbroken waardoor de boom geleidelijk afsterft. Door het regelmatig ritsen van de nieuwe jonge scheuten die kunnen ontstaan onder deze ring zal dit proces ook versneld worden.
We stellen ook vast dat vooral op plekken waar veel lichtval is, de jonge Amerikaanse vogelkers weelderig groeit, dit vooral aan de oostelijke rand van het bos.
Storend zijn de bramen die het gemakkelijk gebruik van de “bomentrekker” en spade bemoeilijken. Maar er wordt niet geklaagd, er is heel wat werk gedaan met ons zeven. Ruim de helft van het bosperceel is nu bospestvrij, de volgende keer doen we de andere helft, zeker weten…
Help je ook mee de volgende keer? Dikke merci aan allen om hieraan mee te werken.

Ps: op de laatste foto zie je op de rechtse geringde tak een bruine uitslag, dit is het cambium, het vliesje dat zichtbaar wordt enige uren na het ringen. Op de linkse tak is dit cambuim enkele dagen nadien verwijderd. De groei van dit cambium moet de volgende jaren zeker vermeden worden want “bospest” is zijn naam waardig en via het cambium kan deze boom gemakkelijk overleven.

PICT0012 PICT0014
PICT0015 PICT0016
PICT0017 PICT0018
PICT0019 PICT0020
PICT0021 PICT0022