Perceelranden in het Maldegemveld (woensdag 12 juli 2017)


Binnen de perimeter van het Maldegemveld hebben we nog enkele actieve landbouwers. Ook zij proberen hun steentje bij te dragen aan de biodiversiteit. Via de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) kunnen ze beheerovereenkomsten afsluiten voor de aanleg en het onderhoud van gras(kruiden)stroken en bloemenstroken aan de perceelranden langs kwetsbare landschapselementen (holle wegen, waterlopen, houtkanten, …).
Deze stroken bieden een bufferende functie: ze beschermen de landschapselementen tegen vervuiling door meststoffen en bestrijdingsmiddelen. De toepassing van een aangepast maaibeheer draagt bovendien bij aan de ontwikkeling van een waardevolle vegetatie of de overleving van allerlei diersoorten.
De landbouwer gaat een engagement aan voor 5 jaar. In ruil krijgt hij hiervoor een vergoeding, afhankelijk van de breedte (minimum breedte is 5 meter) en het gekozen pakket (grasstrook, gemengde grasstrook, bloemenstrook).
In 2015 werd een eerste grasstrook (8 meter breed), aangelegd langsheen de Langedreef. In 2017 volgden nog 3 stroken (elk 12 meter breed). Eentje hiervan is een bloemenstrook. Deze moet steeds langs de zuidelijke kant van een houtig landschapselement liggen (in dit geval een houtkant). Dit draagt bij tot een gunstig microklimaat voor bestuivende insecten door een verhoging van voedselaanbod, waardoor overlevingskansen toenemen. Meerjarige bloemen vormen eveneens een toevluchtsoord voor allerlei diersoorten.
We hopen nog meer van zulke stroken te zien in de nabije toekomst.

DSC00471 PICT0005
PICT0009 PICT0010
PICT0020 PICT0021
PICT0024 PICT0026
PICT0027 PICT0028
PICT0030 PICT0032