Natuur- en landschapswandeling (zondag 7 juni 2015)


Zondagmorgen 9u - 17 °. Een 12-tal geïnteresseerde natuurliefhebbers zijn paraat voor een ochtendwandeling die, voor de gelegenheid, doorgaat op het militair domein. Onderweg al even een bosorchis gespot. We vertrekken aan poort 2 langs de Drongengoedweg. Via de toegangsweg bereiken we de startbaan. Een teleurstelling, de bermen blijken gemaaid. Gelukkig is dit niet overal zo want dit gebeurt in fases, goed om niet alle insecten ineens kwijt te spelen. Het veenmos staat er beteuterd bij, niet verwonderlijk met de droogte van de voorbije weken. Zomprus heeft daar kennelijk geen last van. De zang van de vogels is niet meer zo uitbundig als een week voordien maar klinkt in elk geval veel aangenamer dan de levieten die ons gelezen worden door een verantwoordelijke van de vliegclubs. We mogen immers niet zomaar lopen waar we willen, in dit opzicht is dit wel terecht maar dat wisten we anders ook wel. Straks starten immers de vliegbewegingen. Aanwezig zijn, buizerd, tjiftjaf, koolmees, tuinfluiter, zwartkop, fitis, groene specht. De schaduw in een tussenzone met loofbomen doet al deugd en zo belanden we op enkele heideterrein in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Boompieper en gekraagde roodstaart geven van jetje en een grote bonte specht maakt zich uit de voeten. We zijn gekomen voor de zeldzame stekelbrem, een vlinderbloemige zoals onze gewone brem en gaspeldoorn, en die vinden we ook. Uitgebloeid weliswaar want omwille van het broedseizoen voor boompieper is het terrein eerder best niet toegankelijk. Het beheer wordt hierop afgestemd en we houden nauwgezet het aantal plantjes in de gaten. Opschietende berken en grove den worden in de kiem gesmoord. Nog even een poel passeren waar libellen en waterjuffers op jacht zijn. Reeënsporen duiden ons dat deze poel als drinkplaats wordt bezocht. Zo belanden we terug bij de zeer rijk bloeiende schraalgraslanden bezijden de startbanen. De rijk bloeiende margrieten afgewisseld met boterbloemen bepalen het kleurenpallet. Aan aan de rand van de betonbaan staat muizenoortje en mannetjesereprijs, brunel en zilverschoon. Twee nachtvlinders, gouden bandspanner en agaatvlinder laten zich gewillig fotograferen. Icarusblauwtje, en een al sterk afgevlogen distelvlinder vertegenwoordigen onze dagvlinders. Het was een mooie en leerrijke ervaring want er was uiteraard nog veel meer. We kunnen het alleen maar betreuren dat zoveel moois moet verstoken blijven aan onze dagelijkse wandelaar. Deze zondag kan voor ons al niet meer stuk.

001 002
004 004bosorchis
008GemaaideBermenMilDom 011
014veenmoslocatie 015sporenReeen
016drongengoedStartbaan2 016drongengoedStartbaan3
016margrietenLangsStartbanen 016margrietOpMilDom
017margrietClose-up 022
mannetjesereprijsRes muizenoortjeRes
tormentil