Klimaatwandeling (zondag 5 juli 2015)


Zondagmorgen, 21 graden, de eerste dag na een vierdaagse hittegolf. Een symbolisch moment  om aan een wandeling in het kader van de klimaatverandering deel te nemen. Met 15 waren we om naar de boeiende uitleg van Lia te luisteren. Het ging over de noodzaak van het broeikaseffect en het gevaar van een versterkt broeikaseffect. We leerden hoe belangrijk bossen en natuurgebieden zijn als regulerende factor. Het wat en hoe van CO2-uitstoot en -opname. Passeerden de revue: de komst van een aantal nieuwe soorten en het teloorgaan van andere. Over mistiming: of hoe de aanpassingen op klimaatverandering van verschillende organismen niet op elkaar zijn afgestemd.
Dat de zomers droger worden zagen we aan de waterbufferbekkens in de bovenloop van de Ede waar nauwelijks water in stond. Ook het Maldegemveld lag er kurkdroog bij waardoor nu eens geen knuppelpaden nodig waren. Het kurkdroge plukje veenmos en lepeltje bosgrond illustreerden wat ons 's zomers mogelijk te wachten staat bij klimaatopwarming in onze streken.
Tot besluit mochten we samen formuleren wat we zelf kunnen ondernemen om het tij te keren. Hopelijk op tijd...

1_D600_DSC5467 1_D600_DSC5469
1_D600_DSC5470 1_D600_DSC5471
1_D600_DSC5472 1_D600_DSC5473
1_D600_DSC5474 1_D600_DSC5475
1_D600_DSC5476 1_D600_DSC5477
1_D600_DSC5478 1_D600_DSC5479
1_D600_DSC5480 1_D600_DSC5481
1_D600_DSC5482 1_D600_DSC5483
1_D600_DSC5484 1_D600_DSC5486
1_D600_DSC5487 1_D600_DSC5488
1_D600_DSC5489 1_D600_DSC5491
1_D600_DSC5493 1_D600_DSC5494
1_D600_DSC5496 1_D600_DSC5497
1_D600_DSC5498 1_D600_DSC5499
1_D600_DSC5501 1_D600_DSC5502