Natuur- en landschapswandeling (zondag 6 september 2015)


Aan een groep van dertien geïnteresseerden mocht  Kurt De Kesel, conservator van het Maldegemveld, deze morgen vertellen hoe aan natuurbeheer wordt gedaan in dit gebied. Hoe het kappen van een lariksbos het terrein kan veranderen in een purperen tapijt van struikheide en dopheide. Waarom worden exoten of uitheemse boomsoorten er verwijderd? Wat is het verschil tussen de inheemse struik sporkehout en de uitheemse boomsoort amerikaanse vogelkers? Hoe bij herhaalde flinke regenbuien de inwoners van Kleit droge voeten houden door het hemelwater te bufferen en geleidelijk te laten wegstromen via een meanderende beek. Waarom vlinders zoals het groentje, aardbeivlinder en kleine ijsvogelvlinder dit uniek gebied ontdekken. Waar nieuw bos aangeplant wordt of waar spontaan bos zich kan ontwikkelen. Waarom de humuslaag of bouwvoor afgraven wordt. Waarom er grazers, zoals de Galloway, meehelpen om dit groot gebied te onderhouden zodat unieke planten zoals blauwe knoop, zonnedauw, moeraswolfsklauw opnieuw alle kansen krijgen. Waarom de nachtzwaluw dit prachtig natuurgebied komt opzoeken.
Kortom, een wandeling in het Maldegemveld is altijd genieten. Niet alleen voor kinderen die aangetrokken worden door een afgevallen tak, wat water bij het bufferbekken of een kleurrijke paddenstoel. Ook volwassenen genieten volop van de rust, de schoonheid en het afwisselend karakter van dit uniek natuurgebied!

010 012
013 015
016 017
018 019
020 021
022 023
024 025
026 027
028 029
030 033
035 036
037 039
042 043
044 045
046 047
048 050
052 053
055 056
057 059
061 062
063 064
065