Planteninventarisatie in het Maldegemveld (dinsdag 23 juni 2015)


Al eeuwen houden mensen gegevens bij over de aanwezigheid van planten en dieren in hun omgeving. Vele jaren later worden deze gegevens gebruikt om te evalueren, te begrijpen en te verklaren.
Bij ons in het Meetjesland doet de werkgroep Natuurpunt natuurhistorische plantenwerkgroep dit al vele jaren. Om de twee weken, van maart tot september, gaan zij op stap langs wegbermen of in een natuurgebied in het Meetjeslad om er alle aanwezige planten te inventariseren. Het doel is aan alle geïnteresseerden elementaire plantenkennis bij te brengen.
De eerste maal dat ik daarbij aanwezig was, werd ik stik jaloers op hun kennis over planten en kon ik maar klikken op ‘kopiëren en plakken in mijn bovenkamer’. Hier waren echte specialisten aan het werk met een zeer grote kennis van planten. Bij de minste twijfel werd er overlegd, foto’s werden genomen en de plantengidsen “Heukels Flora van Nederland” of “Nederlandse flora” werden geraadpleegd. Bleef er twijfel bestaan dan werd de plant niet opgenomen in de lijst.
Dinsdagavond, 23 juni 2015 kwam deze werkgroep naar het Maldegemveld. Op de in 2010 geplagde percelen langs de Drongengoedweg werd een zone van 1km op 1km, een kilometerhok, intensief bestudeerd.
Dit natuurgebied ligt me nauw aan het hart, ik werk daar samen met vele andere vrijwilligers aan het ‘verstandig en toekomstgericht natuurbeheer’. Ik was dan ook zeer benieuwd wat het resultaat zou zijn van onze jarenlange inzet. Neen, de volledige opsomming geven van alle planten kan ik niet, maar enkele weinig voorkomende of zeldzame planten heb ik opgeschreven zoals Heidekartelblad, Koningsvaren, Blauwe Knoop, Bleke zegge en Zonnedauw. Dit is wel een beloning voor onze jarenlange inzet. Zo geeft de natuur ons iets terug. Het was een heel leerrijke studieavond die op het einde werd afgesloten met een loei-concert van de Galloway-runderen, onze medebeheerders. Was dit om te zeggen “dank je wel en tot de volgende keer misschien”?

Vele groeten van een dankbare en actieve vrijwilliger.

DSCI5598 DSCI5603
DSCI5605 DSCI5606
DSCI5513
Heidekartelblad