Planteninventarisatie (dinsdag 5 juni 2018)


Elke dinsdagavond gaat de plantenwerkgroep met enkele plantendeskundigen ergens in het Meetjesland de aanwezige flora inventariseren in een bepaald “hok”.
De resultaten daarvan kan je terugvinden op de website www.waarnemingen.be.
Op 5 juni, een mooie droge avond zonder wind, kwamen ze naar ons natuurgebied “Maldegemveld”.
Hun vaststellingen helpen ons om aan "goed beheer” te doen en eventueel bij te sturen, indien mogelijk.
Maar vaak is het “Yes, we zijn goe bezig!”.
De inventarisatie leverde een aantal interessante waarnemingen op: gewone dophei in bloei - tengere rus - zomprus - knolrus - geelgroene zegge - hazenzegge - mannetjesereprijs - duizendguldenkruid - moeraswalstro - moerasrolklaver - moerasstruisgras - tormentil - kruipende ganzerik - fraai hertshooi - waternavel - smalle stekelvaren.Dat de natuur ons vaak verrast is op zo een avond geen verrassing.
Dank je wel deskundigen!


PICT0144 PICT0149
PICT0150 PICT0152
PICT0153 PICT0154