Beheervoormiddag in het Torrebos (zaterdag 9 juni 2018)


Een mooie dag begint, niet te warm en droog weer, afspraakplaats is het nieuw aangekochte bos in de Groot Burkelkalseide. Dit bosje ligt tussen de Burkelbossen en het Drongengoed en zal zo mee voor een verbinding zorgen tussen beide bosgebieden. Om de nog aanwezige voorjaarsbloeiers meer kansen te geven, zal de volgende jaren "verbraming" voorkomen worden zodat bosanemoon, slanke sleutelbloem en kruipend zenegroen kunnen standhouden en uitbreiden. Een andere manier om bramen onder controle te houden is “onder water zetten”. Deze methode zal ook later geprobeerd worden want het terrein leent zich daartoe. In dit bos staan ook veel essen die spijtig genoeg allen aangetast zijn door de essenziekte, geen nieuw verschijnsel in Europa. Daarom zullen ziekteresistentie olmen worden aangeplant waar gaten vallen van uitgewaaide essen of gewoon met het oog op de toekomst.
Onze jongste vrijwilligster en de anderen zie je niet op de foto… fototoestel lag aan het begin van het bos en de pause was aan het einde, wat een langgerekt bosje is dit!

De beheerder van dienst dankt iedereen voor het geleverde werk dat de komende jaren ongetwijfeld zijn vruchten zal afwerpen met een schitterend voorjaarstapijt!


PICT0012 PICT0013