Werken 'Gestroomlijnd Landschap' provincie Oost-Vlaanderen (juli-augustus 2014)


Om een oplossing te bieden aan de overstromingsproblematiek in het stroomgebied van de Ede worden in het Maldegemveld natuurlijke waterbergingszones aangelegd. Nieuwe vennen, poelen en plasdras zones worden op voormalige landbouwgronden uitgegraven. Door een herprofilering van het grachten-en drevenstelsel, het gedeeltelijk afgraven van de bouwvoor en het plaatsen van stuwen en dijkjes zorgt men dat het overtollige water wordt afgevoerd naar de nattere en lagere zones zodat aanpalende gronden geen nadelen hiervan ondervinden. Hierdoor zal het water plaatselijk worden opgehouden en kunnen soortenrijke natte graslanden en heidevegetaties terug ontwikkelen. Deze nieuwe waterzones trekken snel nieuw leven aan, een leefgebied voor tal van vogels, amfibieën, insecten en libellen. We verwachten hier terug de watersnip, heidekartelblad, viervlek en vinpootsalamander. Nieuwe wandeldijken en knuppelpaden zullen er ook gerealiseerd worden. Deze zorgen voor een bijkomende belevingswaarde langsheen de nattere zones en sluiten aan op het wandelpad binnen dit prachtig natuurgebied.
Dit project werd trouwens ook genomineerd voor de groene pluim 2014 van Groen Maldegem.
Meer info vind je in het december 2014 katern van Bos & Hei.

1_D600_DSC4234 IMG_0038-1
IMG_0039-1 IMG_0040-1
IMG_0041-1 IMG_0042-1
IMG_0043-1 IMG_0014
IMG_0016 IMG_0017
IMG_0019 IMG_0023
IMG_0033 IMG_0091
IMG_0092 IMG_0094
IMG_0095 IMG_0096
IMG_0097 IMG_0101
IMG_0114 IMG_0119
IMG_0094 IMG_0573
IMG_0576 IMG_0581
023 026
028 033
035 040
044 046