Werken Maldegemveld Life II (juli-augustus 2014)


Om de zeer waardevolle soortenrijke graslanden met sterzegge, tormentil en blauwe knoop kansen te bieden voert Natuurpunt werken uit. De bouwvoor, de bovenste bewerkte en vaak zwaar bemeste laag, van verschillende voormalige landbouwgronden wordt afgegraven. Zo verdwijnen de fosfaten die door de bemesting tot 30 cm diep in de bovenste grondlaag opgeslagen zijn en herstelt de oorspronkelijke voedselarme situatie zich. Zo kunnen soortenrijke graslanden en heidevegetaties terug ontwikkelen. De bloemenrijke plekken hebben ook een positieve invloed op heel wat vlinders, insecten, zoogdieren en vogels.
Meer info vind je in het december 2014 katern van Bos & Hei.

IMG_0011 IMG_0011a
IMG_0013 IMG_0014
IMG_0016 IMG_0019
IMG_0022a IMG_0023
IMG_0024 IMG_0025a
IMG_0026 IMG_0026a
IMG_0031 IMG_0033
IMG_0034 IMG_0036
IMG_0038 IMG_0042
IMG_0043 IMG_0047
IMG_0050 IMG_0051
IMG_0052 IMG_0053
IMG_0054 IMG_0058
IMG_0059 IMG_0060
IMG_0008 IMG_0018
IMG_0108 IMG_0109
IMG_0111 IMG_0114
IMG_0591 IMG_0594