VOETdag Emmaüsinstituut (vrijdag 30 maart 2012)


Vrijdag 30 maart organiseerde Emmaüsinstituut Bovenbouw Aalter, een "VOET-dag" voor 3 ASO en 3 Handel. Op deze dag werd aan volgende vakoverschrijdende eindtermen (of VOET) gewerkt:
De leerlingen
• herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid;
• zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen;
• zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren;
• tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed; 
• voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur.
Op vraag van coördinator van de 2de graad ASO en Handel werd i.s.m. met Natuurpunt Maldegem-Knesselare een activiteit uitgewerkt rond berm- en heidebeheer in de natuurgebieden Maldegemveld en de Kanaalberm. De reden waarom deze beheermaatregelen noodzakelijk zijn in deze prachtige stukjes natuur werd er toegelicht, maar vooral de aandacht voor actie was er belangrijk!

DSC04559 DSC04560
DSC04561 DSC04562
DSC04563 DSC04564
DSC04566 DSC04567
DSC04568 DSC04570
DSC04571 DSC04572
DSC04573 DSC04574
DSC04575