Plannen bovenloop Ede (donderdag 13 en zondag 16 september 2012)


Donderdagavond 13 september was er een infoavond in verband met de waterberging en het natuurherstel van de bovenloop van de  Ede. Zoals iedere inwoner van groot Maldegem weet is dit de boosdoener van verscheidene overstromingen in de gemeente Kleit. Alle inwoners van Kleit hebben dan ook een uitnodiging gekregen om op deze vergadering aanwezig te zijn. Slechts een 30-tal mensen is op deze uitnodiging ingegaan. Uit de uiteenzetting bleek nochtans dat de gemeente Maldegem er alles wil aan doen om de mensen van Kleit droog te houden. Interessant is de win-win situatie tussen de provincie Oost-Vlaanderen (die het project op poten gezet heeft) en Natuurpunt Maldegem (die de gronden beschikbaar stelt om de plannen uit te voeren). Er zal een tijdelijke waterbergingscapaciteit van zo'n 6 hectare worden aangelegd, met hierin de aanleg van een 8-tal permanente poelen evenals het  laten meanderen van de Ede. Ook in Maasbone wordt een nieuw spaarbekken bijgebouwd.

Zondagmorgen 16 september zijn we die plannen dan ter plaatse gaan bekijken, samen met een aantal mensen uit Zomergem die ook interesse toonden. De concrete uitleg gegeven door Steven De Bruycker was goed zichtbaar in het huidige landschap. Bij deze wandeling werd ook getoond hoe vroegere ingrepen in het Maldegemveld nu hun vruchten afwerpen. De grote aanwezigheid van struikheide die alles een paarse gloed geeft. Het zien van zeldzame planten zoals tormentil, blauw knoopkruid, lange en ronde zonnedauw deed de groep toch eventjes stil worden. De beide uitkijkposten werden door de groep enorm positief ervaren. Het uitzicht op de poel met grazende Angus- en Gallowaykoeien, sommigen met hun kalf, geven een rustgevende verpozing. Iedereen was het eens over één punt: we mogen ons gelukkig prijzen dat dit stukje natuur aan onze achterdeur ligt.

001 002
003 004
005 006
007 008
009 010
012 013