Poeleninventarisatie door LTI Oedelem (maandag 7 mei 2012)


Op 7 mei heeft het 6e jaar Natuurtechnische wetenschappen van het LTI te Oedelem, naast 6 andere, twee poelen in het Drongengoed geïnventariseerd. Op beide plaatsen werden zowel de amfibieën als de eventueel aanwezige macroinvertebraten bekeken, alsook de plantengroei. Dit wordt ieder jaar rond hetzelfde tijdstip gedaan, zodat er op termijn een beeld verkregen wordt van de aanwezig fauna en flora in en rond de poelen. Dit kadert in de doelstellingen van het vak Biotoopstudie waarbij kennis wordt verworven door studie van flora en fauna in een natuurgebied.
Fauna in het ven in het Maldegemveld: 11 vinpootsalamanders (6 mannetjes en 5 vrouwtjes), 10 alpenwatersalamanders (6 mannetjes en 4 vrouwtjes), tal van larven van de bruine kikker, 1 gewone pad. Larven van de geel gerande watertor, waterjufferlarven, waterkevers en wantsen.
Fauna in de poel van de Knesselaarse school in het Drongengoed: 8 vinpootsalamanders (1 juveniel, 3 mannetjes en 4 vrouwtjes), 5 alpenwatersalamanders (2 mannetjes en 3 vrouwtjes), 2 kleine watersalamanders (mannetjes), massaal bruine kikkerlarven, 2 gewone padden. Macroinvertebraten zoals in het ven hierboven, aangevuld met libellenlarven, ruggenzwemmer, bloedzuigers, platwormen en larven van de pluimmug.

DSC_6423 DSC_6424
DSC_6425 DSC_6426
DSC_6427 DSC_6428
DSC_6429 DSC_6431
DSC_6432 DSC_6434
DSC_6436 DSC_6437
DSC_6438 DSC_6439
DSC_6442 DSC_6443
DSC_6444 DSC_6446
DSC_6447 DSC_6448
DSC_6449 DSC_6450