Afrastering Maldegemveld noord (voorjaar 2012)


Sinds een drietal weken worden door de Life+ arbeiders van NP beheer grote werken uitgevoerd in het Noordelijk deel van het Maldegemveld. Deze werken kaderen in het behoud en verbeteren van de biodiversiteit en de  ontwikkeling van een natuurlijk gemengd open bos. Uitheemse boomsoorten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers die ervoor zorgen dat inheemse struiken en bomen er niet goed kunnen kiemen en groeien werden er gekapt. Nu wordt een groot begrazingsraster geplaatst die via verschillende klappoortjes toegankelijk blijft voor de wandelaar. Door het inzetten van enkele grote grazers zoals de Galloway runderen kan er voor gezorgd dat open plekken in het bos worden gecreëerd of behouden blijven. Tevens zullen deze runderen ervoor zorgen dat de kiemende plantjes van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers minder kans hebben om door te groeien. Om deze werken te kunnen uitvoeren kan Natuurpunt rekenen op de financiële steun vanuit LIFE+ fonds van Europa.

DSC00454 DSC00470
DSC00471 DSC00472
DSC00490 DSC00492
DSC04521 DSC04522
DSC04523 DSC04525
DSC04526 DSC04527
DSC04529 DSC04531
DSC04532 DSC04534
DSC04535 DSC04537
DSC04540 DSC04542
DSC04543 DSC04547
DSC04549 DSC04552
DSC04553 DSC04554
DSC04555 DSC04556
DSC04557 DSC04558
TW-30b-einde-aansluiting-op-TW-35 TW-30b-toegang-weideTW-Nieuw-begin