Zaaien boekweit (zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016)


Enkele jaren geleden kon onze vereniging enkele akkers aankopen van een gepensioneerde landbouwer. Deze werden door ons, via een jaarlijkse gebruiksovereenkomst, aan een jonge plaatselijke landbouwer in bruikleen gegeven. Hij zaaide hierop een mengeling van raaigras en klaver.
In ruil vroegen we een strook van 6 meter in te zaaien met zomertarwe. Deze zou niet geoogst worden maar gelaten worden om allerlei akkervogels en geelgors in het bijzonder aan te trekken.
Daar we geen bemesting noch sproeien toelaten op deze percelen was onze opbrengst eerder aan de povere kant. Na wat research besloten we het dit jaar over een andere boeg te gooien. We gingen voor boekweit. Een “oude” graansoort die goed gedijt op arme grond, snel groeit en ook nog een uitstekende bijenplant blijkt te zijn.
Zaterdag 14 april stond landbouwer Arvid klaar met z’n ploeg en een dag later was het de beurt aan vader Christian om alles te komen zaaien. Van RLM hadden we ook nog wat pollen en nectar zaad gekregen. Alles gemixt en de laadbak van de zaaimachine in.
Een week later stond de eerste boekweit reeds boven… en nu maar hopen dat ie blijft groeien.

DSC00469 DSC00470
DSC00471 DSC00477
DSC00478 DSC00479
DSC00480 DSC00481
DSC00482 DSC00484
DSC00486 DSC00487
DSC00489 DSC00490
DSC00492 DSC00493
DSC00496 DSC00497
DSC00498 DSC00499