Cultuurhistorische wandeling (zondag 20 januari 2013)


Kennismaken met de cultuur-historiek in en nabij de Drongengoedhoeve. Paul Vansteenlandt van de vzw Drongengoedhoeve leidt ons door de complexe ontginningsgeschiedenis van het Drongengoed en Maldegemveld. Ontbossen en herbebossen, heide en landbouw, ontwatering en waterberging, ...: deze spanningsvelden doorkruisen het Maldegemveld sinds mensenheugenis en leidden tot de landschappelijke en biodiversiteit zoals we deze nu kennen.


12070 12120
12140 12360
12365 12520
12530 12540
12545 12550
12560 12570
12580 12590
13060 13070
13073 13074
13080 13367
14330 14335
14390 16455
17040 17050
17060 17065
17070 17090
17095